Utrecht University testimonial

Universiteit Utrecht

“Als onze systemen niet goed functioneren komen mogelijk de patiënten in gevaar”

Voldoen aan strenge migratie eisen

Goed functionerende IT kan voor de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een verschil van leven en dood betekenen. De faculteit, de enige in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid, heeft verschillende onderzoekslaboratoria en bovendien een volledig operationeel dierenziekenhuis. Toen de faculteit over moest gaan op de centrale infrastructuur van de universiteit, ging dat dan ook niet over één nacht ijs. Sciante hielp ervoor te zorgen dat de server en alle applicaties ook na de migratie aan de strenge eisen van de faculteit voldoen. 

Eén van de applicaties die de faculteit gebruikt is Glims. Hiermee kunnen medische onderzoeken van bijvoorbeeld bloed worden verwerkt, opgeslagen en gedeeld met dierenartsen door het hele land.

Vertragingen tussen gebruiker en server

Glims is gebaseerd op Progress OpenEdge, een ontwikkelomgeving waarmee applicaties als Glims snel ontwikkeld en onderhouden kunnen worden. De achilleshiel van OpenEdge is de gevoeligheid voor vertragingen tussen de gebruikers en de server. Als die vertragingen te groot zijn wordt de applicatie te traag om het werk van de gebruikers goed te ondersteunen. Het is dus noodzakelijk om die vertragingen binnen de normen te houden. Binnen de infrastructuur van de faculteit zelf draaide Glims naar tevredenheid.

Vergelijk voor en na migratie

Samen met Sciante werd besloten Glims als referentie te nemen om te bepalen of na de migratie eenzelfde performance kon worden behaald. Sciante plaatste een agent op de Glims applicatie server en op de  Citrix client waar de gebruikers op werkten. Deze maten vóór de migratie bij standaard werkzaamheden hoe de server, en daarmee de applicatie, presteerde. Dezelfde tests werden na de ingrijpende migratie herhaald. Vergelijking van de metingen liet zien dat de performance van Glims, en andere applicaties, meetbaar en merkbaar slechter was na de migratie.

Samen op zoek naar een oplossing

Hans Koeslag, ICT consultant Universiteit Utrecht: “Als onze systemen niet goed functioneren komen mogelijk de patiënten in gevaar."

Het was zaak dat we hier zo snel mogelijk een oplossing voor zouden vinden. Samen met Sciante en de centrale ICT afdeling werd gezocht naar een oplossing. Na een verdere reeks van tests werd besloten de infrastructuur in zijn geheel opnieuw in te richten en hierbij over te stappen op ACI (Applicatie Centrische Infrastructuur) waardoor de vertraging tussen de gebruiker en de server flink werd beperkt. Sindsdien functioneert Glims weer naar behoren. De faculteit is hiermee ook na de migratie weer in staat de volgende generatie dierenartsen op te leiden.

Hans Koeslag: “Sciante heeft ons goed geholpen. Ze begrepen de risico’s voor onze faculteit en wat de belangen waren. Op diplomatieke wijze hebben ze adequaat en snel kunnen aantonen dat na de migratie de server niet voldoende functioneerde om ons werk te kunnen doen. Om dit op te lossen heeft Sciante onze centrale ICT afdeling van kundig advies en begeleiding voorzien waardoor er snel kon worden geschakeld en onze applicaties weer naar behoren draaien”.

Wil je ook jouw Productiviteit verhogen? Boek een gratis video consultancy call van 30 minuten met ons.

Book your call