Best practices for SQL performance management
Blog

Best practices voor SQL-prestatiemanagement

Effectief beheer van SQL-prestaties is essentieel om ervoor te zorgen dat een applicatie optimale prestaties heeft en een positieve gebruikerservaring biedt. Hier zijn enkele best practices voor het beheer van SQL-prestaties:

 1. Monitor de prestaties van de database en stem deze af: Het monitoren en afstemmen van de prestaties van de database is een voortdurend proces dat u regelmatig moet doen (of hebt laten doen). Dit omvat het controleren van prestatie-indicatoren zoals vergrendelingen, wachttijden, sorteren, CPU-gebruik, geheugenverbruik en schijf-I/O, en het aanbrengen van aanpassingen indien nodig. Het afstemmen van de prestaties van de database kan helpen bij het voorkomen van prestatieproblemen en aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.
   
 2. Optimaliseer problematische SQL-query's: Het optimaliseren van SQL-query's is een van de belangrijkste taken voor het beheer van SQL-prestaties. Meer dan 90% van de prestatieproblemen van databases wordt veroorzaakt door slecht geschreven of verouderde SQL-statements. Door SQL-query's te optimaliseren, kunt u de tijd die nodig is om gegevens op te halen verminderen, de algehele prestaties van de applicatie verbeteren en de resource-uitputting (=kosten) aanzienlijk verminderen. Enkele manieren om SQL-query's te optimaliseren, zijn het vermijden van het ophalen van onnodige gegevens, het verminderen van het aantal joins, het optimaliseren van joins, het vermijden van subquery's en het afstemmen van indexen.
   
 3. Gebruik de juiste indexering: Indexen kunnen de SQL-query-prestaties aanzienlijk verbeteren door de tijd die nodig is om gegevens op te halen te verminderen. Te weinig, te veel of de verkeerde indexen hebben een grote invloed op de prestaties.
   
 4. Beheer databasebronnen: Het beheren van databasebronnen is cruciaal voor het beheer van SQL-prestaties. Dit omvat het monitoren van het gebruik van bronnen, zoals de bufferpool, threadpools, CPU, geheugen, schijfbandbreedte en schijfruimte, en het optimaliseren van de resource-toewijzing indien nodig. Het beheer van databasebronnen kan helpen bij het voorkomen van resourceconflicten en ervoor zorgen dat de database naar verwachting presteert.
   
 5. Houd uw technische omgeving in orde. Vermijd bijvoorbeeld seriële punten, gebruik optimale I/O-groottes en houd gelijktijdige gegevensstromen gescheiden.
   
 6. Vermijd interferentie van andere workloads. Wanneer verschillende workloads dezelfde bronnen delen, zorg er dan voor dat ze elkaar niet hinderen. Dit kan worden bereikt door hun piekmomenten in tijd te scheiden of door Quality of Service (QoS) toe te passen.
   
 7. Gebruik connection pooling: Connection pooling maakt het mogelijk dat meerdere applicatie processen een enkele databaseverbinding delen, waardoor de tijd die nodig is om nieuwe verbindingen tot stand te brengen, wordt verminderd.
   
 8. Gebruik een prestatiemonitoringsdienst: Prestatiemonitoringsdiensten kunnen SQL-prestatiebeheer vereenvoudigen door real-time inzicht te bieden in de prestaties van de database. Deze diensten kunnen helpen bij het identificeren van prestatieproblemen, het bijhouden van het gebruik van bronnen en het geven van aanbevelingen voor het optimaliseren van SQL-query's en databaseprestaties. Het gebruik van diensten in plaats van tools elimineert de noodzaak van diepgaande kennis in uw organisatie.

Door deze best practices voor het beheer van SQL-prestaties te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw applicatie optimaal presteert en een positieve gebruikerservaring biedt. Onthoud dat het beheer van SQL-prestaties een voortdurend proces is dat regelmatige aandacht en afstemming vereist om ervoor te zorgen dat de database zoals verwacht presteert.

Optimalisatie van SQL-query's

Het optimaliseren van SQL-query's is een essentiële taak voor het verbeteren van de SQL-prestaties. Hier zijn enkele best practices voor het optimaliseren van SQL-query's:

 1. Monitor de prestaties van query's: Het monitoren van de prestaties van query's vertelt u welke query's (potentiële) knelpunten hebben. Kijk niet alleen naar het gebruik van een individuele query, maar houd ook rekening met de frequentie waarin een query wordt gebruikt. Een kleine query die meerdere keren per seconde wordt uitgevoerd, gebruikt waarschijnlijk meer middelen dan een grotere query die per uur wordt uitgevoerd. Het is essentieel om prestatie-indicatoren van query's te monitoren, zoals CPU-gebruik, I/O- en geheugenverbruik, vergrendelingen, wachttijden en duur, en eventuele query's die de prestaties beïnvloeden te optimaliseren.
   
 2. Minimaliseer het gebruik van wildcards: Het gebruik van wildcards in SQL-query's kan aanzienlijke invloed hebben op de queryprestaties. Wildcards zoals "%" en "_" zorgen ervoor dat een groot aantal rijen wordt opgehaald, waardoor uw query's vertragen.
   
 3. Haal alleen de benodigde kolommen op. Selecteer *, of een selectie met een lange lijst van kolommen is zelden nodig. Gegevens frameworks doen dit vaak als ze worden gebruikt met hun standaardconfiguratie. Door uw selectie en/of ophaalbewerking correct te configureren, voorkomt u het ophalen van ongebruikte gegevens.
   
 4. Pas de grootte van uw query's aan. Als u veel records nodig heeft, haal ze dan niet één voor één op in afzonderlijke query's en als u slechts een paar records nodig heeft, haal dan geen grote dataset op. Besteed speciale aandacht aan functionaliteit met paginering, haal alleen de pagina's op die worden bekeken.
   
 5. Gebruik geen subquery's als een join mogelijk is: Subquery's kunnen veel middelen vergen en de queryprestaties negatief beïnvloeden. Optimizers herkennen subquery's vaak niet als een join, waardoor te veel gegevens voor de query worden opgehaald.
   
 6. Optimaliseer indexering: Juiste indexering kan de queryprestaties aanzienlijk verbeteren door de tijd die nodig is om gegevens op te halen te verminderen. Het is essentieel om de juiste indexering strategieën te gebruiken om ervoor te zorgen dat query's zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.
   
 7. Gebruik gestandaardiseerde queryteksten: SQL-optimalisatoren herkennen wanneer query's dezelfde tekst hebben als eerder gebruikte query's. Ze kunnen dan de parsing en optimalisatie hergebruiken, waardoor de overhead aanzienlijk wordt verminderd. Dit impliceert het parametriseren van uw query's en waarden door te geven via de parameters in plaats van als letterlijke waarden. Het standaardiseren van queryteksten moet vaak tot op het niveau van de witruimte worden gedaan, omdat databases anders de overeenkomst niet herkennen.
   
 8. Gebruik de juiste gegevenstypen: Het gebruik van de juiste gegevenstypen voor kolommen kan de queryprestaties verbeteren door de benodigde opslagruimte te verminderen en de tijd die nodig is om gegevens op te halen te verminderen. Bijvoorbeeld, het opslaan van een boolean in een bigint-kolom is een verspilling van ruimte en verwerkingstijd. Het opslaan van een datum in een datetime-veld is overbodig als de database ook een datetype ondersteunt.
   
 9. Optimaliseer join-operaties: Onjuist geschreven join-operaties kunnen veel middelen vergen en de queryprestaties beïnvloeden. Het is essentieel om join-operaties te optimaliseren door de juiste join-types te selecteren en geschikte join-voorwaarden te gebruiken om ervoor te zorgen dat query's zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. In sommige databases kan de volgorde van een join een aanzienlijke invloed hebben op de prestaties.
   
 10. Houd uw statistieken up-to-date. Moderne databases optimaliseren query's op basis van statistieken. Als uw statistieken niet correct zijn, worden uw query's niet goed geoptimaliseerd, duren ze langer en gebruiken ze meer middelen dan nodig.

Deze best practices voor het optimaliseren van SQL-query's helpen u de SQL-prestaties aanzienlijk te verbeteren en ervoor te zorgen dat query's zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Optimaliseer query's regelmatig om ervoor te zorgen dat uw toepassing goed presteert.