Identifying SQL performance issues
Blog

Identificeren van prestatieproblemen met SQL

Veelvoorkomende oorzaken van prestatieproblemen met SQL

 1. Verkeerde dimensie van uw query's: We zien zowel query's die veel meer gegevens ophalen dan nodig is, als het gebruik van veel microquery's waar een enkele grotere query veel efficiënter zou zijn.
   
 2. Doe-alles-query's: Er wordt geprobeerd te veel functionaliteit in één query te omvatten.
   
 3. Slechte indexering: Onjuiste of onvoldoende indexering kan leiden tot langzame queryprestaties, omdat de database grote hoeveelheden gegevens moet doorzoeken. Overmatige indexering kan updates en invoegingen aanzienlijk vertragen, omdat al die indexen moeten worden bijgewerkt wanneer de gegevens veranderen.
   
 4. Inefficiënte SQL-query's: Slecht geschreven query's die niet zijn geoptimaliseerd voor het databaseschema en de structuur kunnen zorgen voor langzame prestaties.
   
 5. Blokkerende vergrendelingen: SQL-transacties die records, pagina's of tabellen voor langere tijd vergrendelen, hebben ernstige gevolgen voor andere processen die toegang tot die gegevens nodig hebben, waardoor langere wachttijden ontstaan. Het vergrendelen van records die niet zullen worden bijgewerkt, is een veelvoorkomende fout die voor lange vertragingen zorgt.
   
 6. Databasefragmentatie: Als gevolg van frequente wijzigingen, zoals het toevoegen of verwijderen van rijen in tabellen in de database zonder adequate onderhoud, treedt fragmentatie op, wat leidt tot langzamere querytijden als gevolg van toegenomen I/O-bewerkingen op schijven.
   
 7. Een inefficiënt datamodel: Datamodellen die theoretisch gezien correcter zijn, leiden vaak tot complexere en langzamere query's.
   
 8. Gebrek aan servermiddelen: Wanneer query's niet zijn geoptimaliseerd, kunnen ze meer middelen vereisen dan uw server beschikbaar heeft. Of ze vereisen het verkeerde type middelen, zoals het lezen van grote hoeveelheden gegevens vanaf de schijf in plaats van vanuit het geheugen.
   
 9. Slechte statistieken: Moderne SQL-databases optimaliseren query's op basis van statistieken van gegevens en indexen. Als de statistieken verouderd of onjuist zijn, zal zelfs een goede SQL-instructie slechte prestaties hebben.

Technieken voor het identificeren van prestatieknelpunten

Prestatieknelpunten kunnen aanzienlijke invloed hebben op de algehele prestaties van een systeem of applicatie. Daarom is het essentieel om ze te identificeren en aan te pakken. Hier zijn enkele technieken voor het identificeren van prestatieknelpunten:

 1. Monitoring: Monitoring omvat het continu verzamelen en analyseren van prestatiegegevens om mogelijke knelpunten te identificeren. U moet waarschuwingen instellen om u op de hoogte te stellen wanneer specifieke metingen de vooraf gedefinieerde drempels overschrijden, zodat u mogelijke prestatieproblemen snel kunt aanpakken.
   
 2. Profileren: Profileren is het proces van het analyseren van de prestaties van de applicatie om te identificeren waar de prestatieknelpunten zich bevinden in de code of SQL-instructies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een profileringshulpmiddel om prestatiegegevens zoals CPU-gebruik, geheugengebruik en netwerkactiviteit te verzamelen die worden besteed aan specifieke functionaliteit, zoals een SQL-instructie. Eenmaal verzameld, kunt u de gegevens analyseren om te identificeren waar potentiële en al optredende knelpunten zich bevinden.
   
 3. Maken van uitvoeringsplannen: Profileren vertelt u welke SQL-instructie een knelpunt is. Een uitvoeringsplan vertelt u waarom het een knelpunt is en hoe u het kunt oplossen.
   
 4. Load testing: Load testing omvat het simuleren van een representatieve piekbelasting op het systeem of de applicatie om prestatieknelpunten onder stressomstandigheden te identificeren. Load testing kan helpen bij het identificeren van problemen zoals trage responstijden, overmatig gebruik van CPU of geheugen en problemen met de databaseverbinding.
   
 5. Code reviews: Code reviews kunnen helpen bij het identificeren van mogelijke prestatieproblemen in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces. Ontwikkelaars kunnen de code controleren op inefficiënte algoritmen, onnodige databasequery's en andere prestatieproblemen.
   
 6. Controleer en optimaliseer uw technische omgeving. Zorg ervoor dat u ten minste alle beste praktijken van de leverancier heeft geïmplementeerd.